IPfire Ağ Sekmesi Web Vekil Sunucusu (Webproxy)

Filtre işlemlerinin sayısı

Aynı anda kaç sürecin filtreleme işlemi yapacağının tanımlandığı alandır. Her filtre için dizi süreçlerinde önerilen sayı gösterilir. Bu öneri aktif istemci sayısına bağlı olarak hesaplanır. Toplam filtreleme süreçlerinin sayısına eşit olması gerekir. Örneğin burada toplam filtre işlemi 16 olmaktadır. Fakat buradaki toplam değerlerden işlemlerin sayısının biraz daha fazla olması önerilir. Özellikle düşük belleklerde filtreleme sayısı çok büyük olmamalıdır. Burada dikkat edilmelidir aksi takdirde filtreleme işlemleri önemli gecikmelere neden olabilir.

Filtre işlemlerinin sayısı
SquidClamav URL filtre Güncelleme hızlandırıcısı
İşlemler 25 Aktif  Aktif  Aktif 
+ 10 + 7 + 6

Önemli Not: Her filtreleme işleminin yaklaşık olarak 4 MB ram kullandığı unutulmamalıdır.

Gönderim vekili

Bu ayarlar zincirleme vekil sunuculu ortamlar için gerekli olabilir. Vekil sunucuların birbiri ile iletişim kurması gerektiğinde bu alan kullanılır.

Gönderim vekili
Vekil sunucu adres yönlendirmesi Gönderim vekili (makine adı:bağlantı noktası)
İstemci IP adresi yönlendir Gönderim kullanıcı adı
Kullanıcı adı yönlendirmesi Gönderim parolası
Bağlantı yok yönelimli kimlik doğrulama yönlendirmesi

Vekil sunucu adres yönlendirmesi

Bu seçenek aktifleştirildiğinde HTTP sürümü ve adres bilgileri bağlantı noktası numarası ve Squid sürüm numarası geliş yönündeki bir vekil sunucu için yerele iletilecektir. Bu bilgiler alan başlığında VIA HTTP üzerinden kullanılır. İz yöntemi ile birlikte bu işlev bir vekil sunucuya bileşik için yararlı olabilir.

Bu alan aktifleştirilirse HTTP ile başlık alanı sağlanır. Eğer aktifleştirilirse bu bilgiler http başlığına eklenecektir:

1.0 ipfire.localdomain:800 (Squid/3.1.19.STABLE)

Not: Eğer vekil sunucu bu zincirleme alanda gösterilmiyorsa hedef ana bilgisayara iletilir.

İstemci IP adresi yönlendir

Bu alan aktifleştirilirse başlıkta HTTP X-İÇİN-YÖNLENDİRİLME görünür. Eğer aktifleştirilmezse istemcide http başlığı olarak IP adresi görünür. Örneğin:

10.10.10.30

Zincirin son vekili bu alandan kaldırılmazsa hedef ana bilgisayara iletilir. Bunun yerine bilinmeyen iletilerde bu alan varsayılan olarak gösterilecektir.

Kullanıcı adı yönlendirmesi

Eğer bu alan aktifse oturum açma adının iletilmesini sağlar. Vekil sunucu kimlik doğrulama etkinleştirilmelidir. Bu kullanıcı adı ACL veya uzak vekil sunucularında oturum açmak için yararlı olabilir.

Not: Bu ACL günlük veya yalnızca bilgi amaçlıdır ve yukarı vekil işlemlerinde giriş yapılması gerekiyorsa çalışmayacaktır. Bu yönlendirme kullanıcı adı ile sınırlıdır. Parola iletmez.

Bağlantı yok yönelimli kimlik doğrulama yönlendirmesi

Bu seçenek Microsoft bağlantı odaklı bir kimlik doğrulama yönlendirmesini (NTLM ve Kerberos) devre dışı bırakır.

Gönderim vekili (makine adı:bağlantı noktası)

Burada yerel vekil sunucu Ip adresi bağlantı noktası, http veya HTTPS bağlantısı harici geliş yöndeki bir vekil sunucu olabilir. Bir bağlantı noktası belirtilmemişse varsayılan bağlantı noktası olan 0 kullanılacaktır.

Gönderim kullanıcı adı

Geliş yönündeki bir vekil sunucu için kimlik doğrulama yapılacaksa kullanıcı adını buraya girmelisiniz.

Gönderim parolası

Geliş yönündeki bir vekil sunucu için kimlik doğrulama yapılacaksa kullanıcı parolasını buraya girmelisiniz.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.