PfSense Altında Squid Proxy Server (Vekil Sunucu)

2. Remote Cache (Uzak Önbellek) Sekmesi

Uzak önbellek web vekil sunucu ayarlarının yapıldığı sekmedir. Eğer uzak önbellek web vekil sunucunuz yoksa “Local Cache (Yerel Önbellek)” sekmesinde işlem yapmanız yeterlidir.

Enable (Aktifleştir): Uzak önbellek web vekil sunucusunu aktifleştirmek için seçilmesi gereken seçenektir. Bu seçenek seçilmeden aktif olmayacaktır.

Hostname (Ana bilgisayar adı): Uzak önbellek web vekil sunucusunun adının veya ip adresinin girileceği alandır.

Name (Adı): Uzak önbellek için bir adın belirlendiği alandır.

TCP port (TCP bağlantı noktası): Uzak önbellek web vekil sunucuya bağlanmak için kullanılacak sunucu bağlantı noktası numarasıdır. Varsayılan değer 3128’dir.

General Options (Allow Miss/No Tproxy/Proxy Only) (Genel Seçenekler (Sadece Miss / No Tproxy / Proxy’ye İzin Ver)):

  • Allow-miss: Squid alt ağlara istek gönderirken yalnızca önbellek kullanmasını devre dışı bırakacaktır. Bu, öncelikle “icp_hit_stale” tarafından kullanıldığında yararlıdır.
  • No-tproxy: Bu akrana istek iletirken istemci “TPROXY” desteğini kullanmayın. Bunun yerine normal adres seçimi kulanın.
  • Proxy-only: Akrandan getirilen nesneler yerel olarak depolanmaz.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.