PfSense Altında Squid Proxy Server (Vekil Sunucu)

3. Local Cache (Yerel Önbellek Yönetimi) Sekmesi

Sisteminizin ön bellekleri ile ilgili ayarların yapıldığı alandır.

3.1. Squid Cache General Settings (Squid Önbellek Genel Ayarları) Grubu

Cache replacement policy (Bellek değiştirme kuralları): Ön bellek değiştirme politikası ile nesnelerin ön bellekte kalması sağlanır. Hangi nesnelerin yeni nesneler geldiğinde gelen nesnelere yeni alanlar oluşturmak için neyin kullanılacağına karar verilecek alandır.

  • Öbek LFUDA: Popüler nesneleri boyutlarından bağımsız olarak önbellekte tutar ve böylece isabet oranı pahasına bayt isabet oranını optimize eder.
  • Yığın GDSF: Küçük popüler nesneleri önbellekte tutarak nesne isabet oranını optimize eder.
  • Öbek LRU: LRU gibi çalışır, bunun yerine yığın kullanır.
  • LRU: Kısa süre önce başvurulan nesneleri tutar (diğer bir deyişle, en uzun süre erişilmeyen nesne yerine geçer).

 “Low-water-mark in %” ve “High-water-mark in %”: Ön bellek nesne değiştirilmesi için düşük ve yüksek çekilme alanlarıdır. Kullanılan alan takas alanın kullanımının üzerinde olduğunda yedekleme başlar. Çekilme işaretine yakın kullanımı korumak için çekilme düşük tutulabilir. Takas kullanımı yüksek çekilmeye yakınlaşınca nesne takviyesi daha agresif hale gelecektir. Genellikle yedeklemeye yakın çekime daha az zaman alır. Büyük bir ön belleğiniz varsa %5 olabilir bu ise yüzlerce MB anlamına gelir.

Do not cache (Önbelleğe alma): Ön belleklemeye alınmayacak her bir etki alanını veya IP adresini girebileceğiniz alandır. Buraya girilen etki alanları ve IP adresleri için ön bellekleme yapılmayacaktır. Her bir IP adresi veya etki alanı yeni bir satıra girilmelidir.

Enable offline mode (Çevrimdışı yöntemi aktifleştir): Bu seçeneğin aktifleştirilmesiyle proxy sunucu ön belleğe alınmış nesneleri asla doğrulamaya çalışmayacaktır.

External Cache Managers (Harici Önbellek Yöneticileri): İzin verilecek dış ön bellek yöneticilerinin IP adreslerinin tanımlandığı alandır. Adresler noktalı virgül (;) ile ayrılarak girilir.

3.2. Squid Hard Disk Cache Settings (Squid Sabit Disk Önbellek Ayarları) Grubu

Hard disk cache size (Sabit disk önbellek boyutu): Squid önbellek dosyalarını tutmak için sabit diskinizde ne kadar yer ayrılacağının belirlendiği alandır. Buraya girilen değer MB türünden girilmelidir. Buradaki değer sabit diskinizin kapasitesine göre, kullanıcı sayısına, ağ yoğunluğunuza vb. durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Hard disk cache system (Sabit disk önbellek sistemi): Depolamada kullanılacak sabit disklerin sistem türünün belirlendiği alandır. Genellikle tercih edilen “ufs” sistem türüdür.

Clear Disk Cache NOW (Disk Ön Belleğini Şimdi Temizle): Disk ön belleğinin elle temizlenebildiği alandır. Hard Disk Cache otomatik olarak “swapstate_check.php” cron tarafından günlük olarak çalıştırılması planlanan komut dosyası tarafından yönetilir. Komut dosyası yalnızca aşağıdaki durumlarda disk önbelleğini temizleyecektir:

  • “swap.state” dosyası disk alanının % 75’inden fazlasını alıyorsa
  • Sürücünün % 90’ı dolu ve “swap.state” 1GB’dan büyükse

Hard disk cache location (Sabit diskönbellek konumu): Burası ön belleğin saklanacağı dizinin tam yoludur ( / işareti ile adres bitmemelidir). Bu adresi değiştirirseniz “squid” yeni bir önbellek oluşturacaktır bunun oluşturulması da biraz zaman alabilir.

Minimum object size (En az nesne boyutu): Bu alanda belirtilen boyuttan küçük nesneler diske kaydedilmez. Kilobayt olarak belirlenmelidir. Varsayılan değer sıfırdır. Yani etkisi yoktur.

Maximum object size (En fazla nesne boyutu): Burada belirtilen boyuttan daha büyük nesneler sabit diskinize kaydedilmeyecektir. Kilobayt olarak belirtilmelidir. Eğer hızınızı artırmak isterseniz bant genişliğine kaydetmek istediğiniz değerden daha düşük bir değer girilmelidir. Örneğin 600 Mb için bu alana 614400 değeri girilebilir.

3.3. Squid Memory Cache Settings (Squid Bellek Önbellek Ayarları) Grubu

Memory cache size (Bellek önbellek boyutu): Burası ön bellekleme sırasında asıl RAM miktarına yardımcı olacak değerdir. Buraya girilecek değerin gerçek RAM boyutunun yarısını geçmemesi tavsiye edilir. Buraya girilecek değer ile ön bellekleme hızı artırılabilir.

Maximum object size in RAM (Ram’deki en fazla nesne boyutu): Buraya belirtilen boyuttan küçük nesneler RAM’e kaydedilir. Kilobayt olarak değer girilir. Varsayılan değer 32’dir.

Memory Replacement Policy (Bellek Değiştirme Kuralları): Bellek değiştirme kuralı bir alana ihtiyaç duyulduğunda hangi nesnelerin bellekten temizlendiğini belirleyen alandır.

  • Öbek LFUDA: Popüler nesneleri boyutlarından bağımsız olarak önbellekte tutar ve böylece isabet oranı pahasına bayt isabet oranını optimize eder.
  • Yığın GDSF: Küçük popüler nesneleri önbellekte tutarak nesne isabet oranını optimize eder.
  • Öbek LRU: LRU gibi çalışır, bunun yerine yığın kullanır.
  • LRU: Kısa süre önce başvurulan nesneleri tutar (diğer bir deyişle, en uzun süre erişilmeyen nesne yerine geçer).
3.4. Dynamic and Update Content (Dinamik ve Güncelleme İçeriği) Grubu

Cache Dynamic Content (Önbellek Dinamik İçeriği): Dinamik içeriğin önbelleğe alınmasını aktifleştirmek için seçilmesi gereken alandır. Dinamik önbellek aktifleştirilerek Windows Güncellemeleri gibi sitelere de uygulanabilir.

Custom refresh_patterns (Özel Seçenekler): Özel seçeneklerin belirlendiği alandır. Örneğin ağınız içerisinde sürekli bir windows güncellemesi varsa her biri sürekli olarak bunu internetten indirmeye çalışacaktır. Bu durumu windows yüklü her bilgisayar yapacağı için internet kaynakları boşuna kullanılmış olacaktır. Eğer bu alana gerekli tanımlar yapılırsa bir kere bir güncelleme alındıktan sonra bundan sonraki güncellemeler artık “pfSense” üzerinden yapılacağı için internet hızında bir düşme meydana gelmeyecektir.

Not: Bu “refresh_patterns” yalnızca “Cache Dynamic Content” aktifse kullanılabilir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.