Pfsense

E2Guardian Altında Sadece Belirlenen Sitelere Girilip Diğerlerinin Yasaklanması

E2guardian kullanarak oluşturacağınız bir grup için sadece izin verilen sitelere girilmesini ve diğer tüm sitelerin yasaklamasını sağlayabilirsiniz. Örneğimizde “Danışma” adında bir grup oluşturup bu grup için erişim kontrolleri oluşturacağız. Oluşturacağınız grupları önceden planlamakta yarar vardır.

HTTP ve HTTPS Siteleri Alan Adıyla PfSense Altında Yasaklama

Bir okulun sistem yöneticisi olarak, internetten içeriği ne kadar filtrelemeniz gerektiği konusunda sürekli olarak karşı karşıyasınız. Bu soru, çocuklar ve gençlerin internete, okullarda, kulüplerde, kütüphanelerde, evde ya da herhangi bir başka kamu kurumunda erişime sahip oldukları her yerde cevaplandırılmalıdır.