E2Guardian Altında Sadece Belirlenen Sitelere Girilip Diğerlerinin Yasaklanması

E2guardian kullanarak oluşturacağınız bir grup için sadece izin verilen sitelere girilmesini ve diğer tüm sitelerin yasaklamasını sağlayabilirsiniz. Örneğimizde “Danışma” adında bir grup oluşturup bu grup için erişim kontrolleri oluşturacağız. Oluşturacağınız grupları önceden planlamakta yarar vardır. Örneğimizdeki oluşturacağımız grup, grup adları ve özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Grup

Grup Adı

Site Access Lists

Danışma

DanismaGrubu

SiteDanisma

İzin Verilecek Siteler İçin Gruplarınızı Oluşturun

Oluşturacağınız grup için yeni kurallarınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi izin verilecek veya engellenecek siteler belirlenecektir. Bunun için “ACLs > Site Lists” adımlarını takip ederek yeni bir kural eklemek için “Add” düğmesine tıklayın ve ayarlarınızı aşağıdaki gibi yapın:

 • Site Access List

  • Name: SiteDanisma

  • Description: Site Danisma

  • Schedule: Always active

 • Exception

  • Enable: Seçili (Sadece bu seçenek seçili olmalı)

  • Config: Sadece izin verilecek sitelerin tanımlandığı alandır. Buraya tanımlanan siteler alt alta ve başında “http” olmadan tanımlanmalıdır. Örneğin:

   • ersanyildirim.com

   • meb.gov.traol.meb.gov.tr

   • aio.meb.gov.tr

   • maol.meb.gov.tr

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için “Save” komutunu verin. Değişiklilerin uygulanması için “Apply Changes” düğmesine tıklayın.

Grubunuzu Oluşturun

“Groups” sekmesini kullanarak yeni grubunuzu ekleyin. Bunun için “Add” düğmesine tıklayıp ayarlarınızı aşağıdaki gibi yapın:

 • Description

  • Filter Group Name: DanismaGrubu

  • List Description: Danisma Grubu

 • Group Type

  • Gruoup Type: Exception Sites Only – Allow sites only exception lists

 • Access Lists

  • Group Options:

   • Scan clean cache (on): Seçili

   • Infection/Scan Error Bypass on Scan Errors Only (on)

  • Pics:

   • Default

  • Pharse

   • Default

  • Site:

   • Default ve SiteDanisma seçeneklerini seçin.

  • URL

   • Default

  • Extension

   • Default

  • Header

   • Default

  • Content

   • Default

  • Search

   • Default

 • Values

  • Reporting Level: Use Global log option selected on Report and log – recommended

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için “Save” komutunu verin. Değişiklilerin uygulanması için “Apply Changes” düğmesine tıklayın.

Gruplara İstemcilerinizi Tanımlayın

Oluşturduğunuz “DanismaGrubuna” istemcilerinizi tanımlayın. Bunun için “IPs” sekmesini kullanacaksınız. “IPs” sekmesine geçtiğinizde “Groups” sekmesini kullanarak oluşturduğunuz “DanismaGrubunu” bu alanda görebilirsiniz. Bu gruba dahil edilecek istemcilerinizin IP adreslerini tanımlayın. Bu alanda tanımlanacak IP adresleri alt alta yazılmalıdır. Örneğin:

 • 10.10.10.18

 • 10.10.10.24

 • 10.10.11.36

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için “Save” komutunu verin. Değişiklilerin uygulanması için “Apply Changes” düğmesine tıklayın.

Test

Tanımladığınız IP adresine sahip bir istemciden farklı sitelere ve tanımladığınız sitelere girerek test edin.