IPFire Güvenlik Sekmesi Özel Durumlar

2.5.9 Özel Durumlar

firewall.local

IPfire içerisinde bazı dosyalar maalesef grafik ara yüzünden kontrol edilememektedir. Bunlardan biride “/etc/sysconfig/firewall.local” dosyasıdır. Fakat bu dosyalar kabuk ortamında rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. “Firewall.local” basit metin editörü ile rahatlıkla düzenlenebilir. Bu “root” izinleri ile güvenlik duvarına yüklenen verileri her zaman çalıştırır.

Ortak Kullanım Durumları

Bunun için ortak kullanım durumlarına ek “iptables” kuralları ekler. Bu seçenekler “Başlangıç” bölümüne eklenerek başlanması sağlanır ve “Dur” bölümünde ise durdurulması sağlanacaktır.

Güvenlik duvarı kurallarını eklemenize rağmen başlangıç ve sistem hizmetleri başka bir şey vermeyebilir.

Özel Kurallar İçin Iptables Zincirleri

Varsayılan “iptables” zincirlerini değiştirmek için zorunlu ek zincirler vardır. Yalnız güvenlik duvarı iptables zincirlerini değiştirmek çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Kural kümesi kalkanından geçmeden önce paketler bu zincirleri geçmelidir.

Filtre tablosunda CUSTOMINPUT, CUSTOMFORWARD, CUSTOMOUTPUT ve CUSTOMPOSTROUTING, CUSTOMOUTPUT seçeneklerini de NAT tablosunda kullanın.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.