Pfsense Kurulumu

“PfSense” “FreeBSD” tabanlı bir güvenlik duvarı çözümüdür. Ağ üzerindeki bilgisayarlara gelebilecek iç, dış saldırı ve tehlikelere karşı sisteminizi güvenle korumanızı sağlar. “PfSense” ile kullanıcı tabanlı bir güvenlik duvarı oluşturabilirsiniz. Ağınızdaki kullanıcıların farklı şekillerde internet erişimini kısıtlayabilir veya ayarlayabilirsiniz.

Burada anlatılan yöntemde kullanılan Ethernet kartları ve IP adresleri:

re0 -> WAN -> Adsl modemden otomatik IP adresi alacak
re1 -> LAN -> 10.10.10.1
rl0 -> OPT1 -> 10.10.11.1

Not: Burada kurulumu yapılan pfSense 2.3.2 sürümüdür.

PfSense cd’sini bilgisayarınıza takıp bilgisayarınızı cd’den açılacak şekilde ayarlayın ve kuruluma başlayın.

Welcome to pfSense
1. Boot Multi User [Enter]
2. Boot [S]ingle User
3. [Esc]ape to loader prompt
4. Reboot
Options
5. [K]ernel: kernel (1 of 2)
6. Configure Boot [O]ptions…
Autoboot in 9 seconds. [Space] to pause

Karşınıza gelen ilk hoş geldiniz ekranda “1. Boot Multi User [Enter]” seçeneği için klavyeden “1” tuşuna basıp ilerleyebilirsiniz veya 9 saniye sonra otomatik olarak “1” seçeneği ile sisteminiz açılmaya başlayacaktır. Ayrıca “Enter” tuşuna basarak da ilerleyebilirsiniz.

Welcome to pfSense 2.3.2-RELEASE on the ‘cdrom’ platform…
Mounting unionfs directories…done.
Creating symlinks……ELF ldconfig path: /lib /usr/lib /usr/lib/compat /usr/local/lib /usr/local/lib/ipsec /usr/local/lib/perl5/5.20/mach/CORE
32-bit compatibility ldconfig path: /usr/lib32 done.
Launching the init system…… done.
Inıtializing…………………………… done.
Starting device manager (devd) … done.
[ Press R to enter recovery mode or ]
[Press I to launch the installer ]
(R)ecovery mode can assist by rescuing config.xml from a broken hard disk installation, etc.
(I)nstaller will be invoked
Timeout before auto boot continues (seconds) : I

Pfsense kurulumunu yapabilmek için “Kurulum Yöntemi” alanına geçmeniz gerekir. Bunun için “Timeout before auto boot continues (seconds):” yazısını gördüğünüzde klavyede “I” harfine basınız. Eğer klavyeden “I” harfine basmazsanız 10 saniye sonra pfSense cd üzerinden açılacaktır. Eğer bu şekilde açıldıysa da ayarlarınız yapıp kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Fakat burada bu yöntem yerine sabit diske kurulum anlatılacağı için “I” harfine basarak ilerleyin.

Configure Console
Your selected environment uses the
Following console settings, show in
Parantheses. Select any that you wish to change.
Change Video Font (default) >
< Change Screenmap (default) >
< Change Keymap (default) >
< Accept These Settings >

Kuruluma devam etmek için “Configure Console” ekranındaki “<Accept These Settings>” seçeneğini seçip “Enter” tuşu ile ilerleyin.

Select Task
Choose one of the following tasks to perform
< Quck/Easy Install >
< Custom Install >
< Rescue config.xml) >
< Reboot >
< Exit >

Hızlı bir kurulum için “Select Task” ekranındaki “< Quick/Easy Install >” seçeneğini seçip “Enter” tuşu ile ilerleyin.

Are you SURE?
Easy Install will automatically install without asking any questions.
WARING: This will erase all contents in your first hard disk!
This action is irreversible. Do you really want to continue?
If you wish to have more control on your setup, choose Custom Installation from the Main Menu
< OK > < Cancel >

Gelen “Are you SURE?” penceresi önemli bir uyarı penceresidir. Kuruluma devam etmek için “OK” seçeneğini seçip ilerlediğinizde sabit diskinizdeki bütün verilerin silineceğini uyaran bir penceredir. Bu yüzden kuruluma başlamadan önce yedeklerinizi alıp sonra kuruluma geçmelisiniz. Kuruluma devam etmek için “OK” seçeneğini seçip “Enter” tuşu ilerleyin.

Executing Commands
/usr/bin/tar –C /mnt/ -xzpf /install/pfSense.txz
[ / 5 %
< Cancel >

“Ok” seçeneğini seçip ilerlediğinizde pfSense kurulumu başlayacaktır.

Install Kernel
You may now wish to install a custom Kernel configuration.
< Standart Kernel >
< Embedded kernel (no VGA console, keyboard >

“Install Kernel” penceresinde kurulum için çekirdek yapılandırmasını seçmeniz gerekir. Standart yapılandırma genellikle yeterli olacağı için “< Standart Kernel >” seçeneğini seçip “Enter” tuşu ile ilerleyin.

Reboot
This machine is about to be shut down. After the machine has reached its shutdown state, you may remove the CD from the CD-ROM drive tray and press Enter to reboo from the HDD.
< Reboot > < Return to Select Task >

Eğer “Reboot” penceresini görüyorsanız kurulum işlemi tamamlanmış demektir. Kurulumu tamamlamak için bu penceredeki “Reboot” seçeneğini seçip “Enter” tuşu ile ilerleyin. Bu durumda bilgisayarınız baştan başlatılacaktır. Yalnız bilgisayarınız yeniden başlatılırken cd-rom sürücünüzden cd’nizi çıkartmayı unutmayın. Aksi takdirde yeniden kurulum başlayacaktır. Ayrıca bilgisayarınızı boot ekranından sabit diskten açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

pfSense is now rebooting
After the reboot is complete, open a web browser and enter https://10.10.10.1 (or the LAN IP Address) in location bar.
You might need to acknowledge the HTTPS certificate if your browser reports it as untrusted. This is normal as a self-signd certificate is used by default
*DEFAULT Username*: admin

*DEFAULT Password* : pfsense

Rebooting in 5 seconds. CTRL-C to abort.

Bilgisayarınız yeniden başlatılırken pfSense grafik kullanıcı ara yüzüne giriş yapabileceğiniz kullanıcı IP adresi, kullanıcı adı ve parolası bu alanda görüntülenecektir. Pfsense standart kullanıcı adı “admin”, parola ise “pfsense”’dir.

Bilgisayarınız pfSense altında açıldığında ilk olarak Ethernet kartlarınızı, Ethernet kartlarının MAC adreslerini ve Ethernet kartlarınızın marka modellerini gösterecektir. Bizim örneğimizde 3 adet Ethernet kartı bulunmaktadır.

Should VLANs be set up now [y/n] : n

Bu soru ile Vlan ayarı yapılıp yapılmayacağı soruluyor. Şu anda bu ayarı yapmayacağımız için bu soruyu “n” ile geçiyoruz. Vlan özelliklerini sonrada değiştirip ayarlarını yapabilirsiniz.

“Enter the WAN interface name or ‘a’ for auto-detection (re0 re1 rl0 or a) : re0

Bu soru ile internete çıkan ağ kartımızı tanımlayacağız. Bu soruyu “re0” olarak girip “Enter” tuşu ile ilerliyoruz.

“Enter the LAN interface name or ‘a’ for auto-detection (re0 re1 rl0 or a)
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(re1 rl0 or a notyhing if finished)
: re1

Bu soruda ise iç ağa bakacak olan Ethernet kartımızı tanımlıyoruz. İç ağımıza bakan kartımız “re1” olduğu için bu soruyu “re1” olarak girip klavyeden yine enter tuşu ile ilerliyoruz.

“Enter the Optional 1 interface name or ‘a’ for auto-detection (rl0 or a nothing if finished) : rl0

Bu soru ile üçüncü Ethernet kartımızı tanımlıyoruz. Örneğimizde bu kart “rl0” olarak tanımlanmıştır. Bu kart üzerinden kablosuz internet dağıtımı yapılacaktır.

Enter the Optional 2 interface name or ‘a’ for auto-detection (a or nothing if finished): : BOŞ

Başka bir ağ kartımız olmadığı için bu soruyu boş bırakıp yine klavyeden enter tuşu ile ilerliyoruz. Bu durumda sisteminiz aşağıdaki çıktıyı verecektir:

The interfaces will be assigned as follows:
WAN -> re0
LAN -> re1
OPT1 -> rl0
Do you want to proceed [y:n]?: y

Hangi kartlara hangi ağ kartlarımızı atadığımız gösteren bu ekranda her şey düzenli ayarlanmış ise “y” yazıp “Enter” tuşu ile ilerleyin. Örneğimizde

  • “re0” için “WAN”,
  • “re1” için “LAN”
  • “rl0” için ise “OPT1” olarak ayarlanmıştır.

Bu soruyu “y” ile geçtiğinizde pfsense sisteminizin hoş geldiniz ekranı açılacaktır.

FreeBSD/amd64 (pfsense.localdomain) (ttyv6)
***Welcome to pfsense 2.3.2-RELEASE (amd64 full-install) on pfsense ***
WAN (wan) -> re0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.9/24
LAN (lan) -> re1 ->
OPT1 (opt1) -> rl0 ->
0) Logaut (SSH only) 9) pfTop
1) Assign Interfaces 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) reboot system 14) Enable secuse shell (sshd)
6) Halt system 15) Restore recent configuration
7) Ping host 16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 2

PfSense hoş geldiniz ekranında hangi ara birime hangi IP numaralarının atandığı gösterilmektedir. Örneğimizde “re0” ara birimine “WAN” atanmış ve adsl modem üzerinden otomatik olarak IP adresi almaktadır. Bu örnekte tüm arabirimlere yeniden IP adresi atanacağı için her bir karta üzerinde yeniden işlem yapılacaktır.

Örneğimizde iç, dış ve kablosuz bağlantı için kullanılacak kartların IP adresleri değiştirilecektir.

Enter an option : 2

Bunun için “Enter an option sorusuna “2” rakamını girerek “Enter” tuşuna basın.

Available interfaces
1 WAN (re0 – dhcp, dhcp6)
2 LAN (re1 – static)
3 OPT1 (rl0)
Enter the number of the interface you wish to configure : 1

Gelen “Availabe interfaces” ekranında hangi kartınızda işlem yapacaksanız onun numarasını girmelisiniz. WAN Ethernet kartı ile ilgili işlem yapacağımız için “Enter the number of the interface you wish to configure” sorusuna “1” yazıp enter tuşu ile ilerliyoruz.

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) : y

“WAN” arabirimindeki ağ kartımızın IP adresini otomatik almasını istediğimiz için bu soruya “y” yazıp ilerliyoruz. Eğer “WAN” ağ kartının Ip adresini otomatik olarak alamsını istiyorsanız bu seçeneğe “n” ile ilerleyip bir IP adresi belirlemelisiniz.

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) : n

IPV6 ayarlarını yapmayacağımız için bu soryu “n” ile geçin.

Enter the new WAN IPv6 adress. Press <ENTER> for none : Boş

Yine IPv6 WAN ayarlarını yapmayacağımız için bu soruyu “Boş” bırakıp enter tuşu ile ilerliyoruz.

Do you want to revert to http as the webConfigurator protocol? (y/n) : y

Web ara yüzü kurallarını sistemin oluşturabilmesi için bu soruyu “y” ile geçin. Bu durumda aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Please wait while the chages are saved to WAN…
Reloding filter…
Reloding routing configuration…
DHCPD…
Restarting webConfigurator…
The IPv4 WAN address has been set to dhcp.
Press <ENTER> to continue.

Yukarıdaki işlemlerden sonra klavyeden enter tuşuna basarsanız pfSense yine “Hoş geldiniz” ekranına dönecek ve ayarlarınız yapılmış olacaktır.

FreeBSD/amd64 (pfsense.localdomain) (ttyv6)
***Welcome to pfsense 2.3.2-RELEASE (amd64 full-install) on pfsense ***
WAN (wan) -> re0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.9/24
LAN (lan) -> re1 ->
OPT1 (opt1) -> rl0 ->
0) Logaut (SSH only) 9) pfTop
1) Assign Interfaces 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) reboot system 14) Enable secuse shell (sshd)
6) Halt system 15) Restore recent configuration
7) Ping host 16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 2
Enter an option : 2

Şimdi ise iç ağda kullanılacak “LAN” için IP adresini değiştirin. Bunun için yine “Enter an option:” sorusuna “2” yazarak “Enter” ile ilerleyin.

Available interfaces
1 WAN (re0 – dhcp, dhcp6)
2 LAN (re1 – static)
3 OPT1 (rl0)
Enter the number of the interface you wish to configure : 2

Gelen “Availabe interfaces” ekranında hangi kartınızda işlem yapacaksanız onun numarasını girmelisiniz. LAN Ethernet kartı ile ilgili işlem yapacağımız için “Enter the number of the interface you wish to configure” sorusuna “2” yazıp enter tuşu ile ilerliyoruz.

Enter the new LAN IPv4 adress. Press <ENTER> for none : 10.10.10.1

Bu alan kullanılarak iç ağa Ip adresi dağıtacak olan ağ kartının IP adresi atanacaktır. Örneğimizde gireceğimiz bu IP numarası “10.10.10.1” olacaktır. Bu IP numarası pfSense ara yüzüne ulaşacağınız numaradır. Ip numarasını girdikten sonra “Enter” tuşuna basarak ilerleyin.

Subnet masks are entered as bit conts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31) :
> 24

“LAN” ara biriminin alt ağ maskesi için “24” rakamını girerek “Enter” tuşu ile ilerleyin.

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none : BOŞ

Bu soruyu boş bırakıp enter tuşu ile ilerleyin.

Enter the new LAN IPv6 adress. Press <ENTER> for none : BOŞ

IPv6 adresi ayarlamayacağımız için bu soruyu boş bırakıp enter tuşu ilerleyin.

Do you want to enable the DHCP server on LAN (y/n) : y

“LAN” arabiriminin iç ağdaki bilgisayarlara nasıl IP dağıtılacağının belirlendiği alandır. “LAN” arabiriminin iç ağdaki makinelere belirlediğiniz bir IP aralığında IP adresleri dağıtmasını istiyorsanız bu soruyu “y” ile geçin. Eğer alt ağdaki makinelere tek tek elle bir IP atayacaksanız o zaman bu soruyu “n” ile geçin. Bizim örneğimizde belirlediğimiz bir IP aralığında alt ağdaki bilgisayarların IP almasını istediğimiz için bu soruyu “y” cevabını vererek ilerliyoruz.

Enter the the start address of the IPv4 client address range : 10.10.10.2
Enter the the end address of the IPv4 client address range : 10.10.10.254

“LAN” arabiriminden iç ağa dağıtılacak Ip aralığı bizim örneğimizde “10.10.10.2” ile “10.10.10.254” arasında olduğu için ilk soruya “10.10.10.2” ve ikinci soruya “10.10.10.254” cevabını vererek “Enter” ile ilerliyoruz.

Disabling IPv6 DHCPD…
Please wait while the chages are saved to LAN…
Reloding filter…
Reloding routing configuration…
DHCPD…
Restarting webConfigurator…
The IPv4 LAN address has been set to 10.10.10.1/24
You can now Access the webConfigurator by opening the following URL in your webbrowser:
http://10.10.10.1/
Press <ENTER> to continue.

Bu durumda yapılan işlemler yukarıdaki gibi görünmelidir. Burada pfSense ara yüzüne gireceğiniz adres gösterilecektir. İşlemler bittikten sonra enter tuşuna basarak ilerleyin.

FreeBSD/amd64 (pfsense.localdomain) (ttyv6)
***Welcome to pfsense 2.3.2-RELEASE (amd64 full-install) on pfsense ***
WAN (wan) -> re0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.9/24
LAN (lan) -> re1 -> v4: 10.10.10.1/24
OPT1 (opt1) -> rl0 ->
0) Logaut (SSH only) 9) pfTop
1) Assign Interfaces 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) reboot system 14) Enable secuse shell (sshd)
6) Halt system 15) Restore recent configuration
7) Ping host 16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 2
Enter an option : 2

Şimdi ise iç ağda kablosuz bağlantı için kullanılacak “OPT1” için IP adresini değiştirin. Bunun için yine “Enter an option:” sorusuna “2” yazarak “Enter” ile ilerleyin.

Available interfaces
1 WAN (re0 – dhcp, dhcp6)
2 LAN (re1 – static)
3 OPT1 (rl0)
Enter the number of the interface you wish to configure : 3

Gelen “Availabe interfaces” ekranında hangi kartınızda işlem yapacaksanız onun numarasını girmelisiniz. “OPT1″ Ethernet kartı ile ilgili işlem yapacağımız için “Enter the number of the interface you wish to configure” sorusuna “3” yazıp enter tuşu ile ilerliyoruz.

Enter the new OPT1 IPv4 adress. Press <ENTER> for none : 10.10.11.1

Bu alan kullanılarak iç ağa kablosuz Ip adresi dağıtacak olan ağ kartının IP adresi atanacaktır. Örneğimizde gireceğimiz bu IP numarası “10.10.11.1” olacaktır. Ip numarasını girdikten sonra “Enter” tuşuna basarak ilerleyin.

Subnet masks are entered as bit conts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8
Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 31) :
> 24

“OPT1” ara biriminin alt ağ maskesi için “24” rakamını girerek “Enter” tuşu ile ilerleyin.

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a OPT1, press <ENTER> for none : BOŞ

Bu soruyu boş bırakıp enter tuşu ile ilerleyin.

Enter the new OPT1 IPv6 adress. Press <ENTER> for none : BOŞ

IPv6 adresi ayarlamayacağımız için bu soruyu boş bırakıp enter tuşu ilerleyin.

Do you want to enable the DHCP server on OPT1 (y/n) : y

“OPT1” arabiriminin iç ağdaki cihazların nasıl kablosuz IP dağıtılacağının belirlendiği alandır. “OPT1” arabiriminin iç ağdaki cihazlara belirlediğiniz bir IP aralığında kablosuz IP adresleri dağıtmasını istiyorsanız bu soruyu “y” ile geçin. Eğer alt ağdaki cihazlara tek tek elle bir IP atayacaksanız o zaman bu soruyu “n” ile geçin. Bizim örneğimizde belirlediğimiz bir IP aralığında alt ağdaki cihazların IP almasını istediğimiz için bu soruyu “y” cevabını vererek ilerliyoruz.

Enter the the start address of the IPv4 client address range : 10.10.11.2
Enter the the end address of the IPv4 client address range : 10.10.11.254

“OPT1” arabiriminden iç ağa dağıtılacak Ip aralığı bizim örneğimizde “10.10.11.2” ile “10.10.11.254” arasında olduğu için ilk soruya “10.10.11.2” ve ikinci soruya “10.10.11.254” cevabını vererek “Enter” ile ilerliyoruz.

Please wait while the chages are saved to OPT1…
Reloding filter…
Reloding routing configuration…
DHCPD…
The IPv4 OPT1 address has been set to 10.10.11.1/24
Press <ENTER> to continue.

Bu durumda yapılan işlemler yukarıdaki gibi görünmelidir. Burada pfSense ara yüzüne gireceğiniz adres gösterilecektir. İşlemler bittikten sonra enter tuşuna basarak ilerleyin.

FreeBSD/amd64 (pfsense.localdomain) (ttyv6)
***Welcome to pfsense 2.3.2-RELEASE (amd64 full-install) on pfsense ***
WAN (wan) -> re0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.9/24
LAN (lan) -> re1 -> v4: 10.10.10.1/24
OPT1 (opt1) -> rl0 -> v4: 10.10.11.1/24
0) Logaut (SSH only) 9) pfTop
1) Assign Interfaces 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) reboot system 14) Enable secuse shell (sshd)
6) Halt system 15) Restore recent configuration
7) Ping host 16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option:

İşlemler bittikten sonra gelen hoş geldin penceresinde hangi Ethernet kartlarının hangi IP adreslerini aldığını görebilirsiniz.

Bulunduğunuz bilgisayarda pfSense sisteminin “LAN” ağ birimine atadığınız IP numarasını girerek grafik kullanıcı ara yüzüne ulaşabilirsiniz. Bunun için bir internet tarayıcı açıp (Mozilla Firefox) adres satırına “LAN” arabiriminizin IP adresini girin:

Adres : 10.10.10.1 (LAN ağa atadığınız IP numarası)
Username : admin
Password : pfsense

Tarayıcınızın adres satırına IP adresini girip “Enter” tuşuna bastığınızda “Login to pfsense” sayfası açılacaktır. Açılan bu alanda “Username” alanına “admin” ve “Password” alanına ise “pfsense” yazıp ardından “Login” düğmesine tıklayın.

Login to pfSense
Username : admin
Password : pfsense
Login
Wizard / pfSense Setup /
pfSense Setup
This wizard will provide guidance through the initial configuration of pfSense.
The wizard may be stopped at any time by clicking the logo image at the top of the screen.
>> Next

Gelen “pfSense Setup” sayfasındaki “Next” düğmesine tıklayarak ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / Bling your pfSense with pfSense Gold
Bling your pfSense with pfSense Gold
Feel the power of a pfSense Gold subscription. Receive special benefits while supporting ongoing development of the Open Source pfSense project.
Benefits include access to our AutoConfigBackup secure cloud based backup service for up to 10 hosts, pre-publication access to the updated pfSense: The Definitive Guide book in PDF, fully updated for the pfSense 2.1 release, and a monthly online MeetUp! Video conference to discuss and demonstrate advanced features and architectures using pfSense.
Go to pfSense Gold Subscriptions to sign up now.
>> Next

“Bling your pfSense with pfSense Gold” sayfasında “Next” düğmesine tıklayarak ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / General Information
General Information
On this screen the general pfSense parameters will be set.
Hostname yakazan
EXAMPLE: myserver
Domain yenimahalle
EXAMPLE: mydomain.com
The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.
Primary DNS Server
Secondary DNS Server
Override DNS Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN
>> Next

“General Information” sayfasında “Hostname” ve “Domain” alanına istediğiniz bir ad yazın veya varsayılanı kabul edip “Next” düğmesine tıklayarak ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / Time Server Information
Time Server Information
Please enter the time, date and time zone.
Time server hostname 0.pfsense.pool.ntp.org
Enter the hostname (FQDN) of the time server.
Timezone Europe/Istanbul
>> Next

“Time Server Information” sayfasında “Timezone” alanından “Europe/Istanbul” seçeneğini seçip “Next” düğmesi ile ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface
Configure WAN Interface
On this screen the Wide Area Network information will be configured.
SelectedType DHCP
>> Next

“Time Server Information” sayfasında bir değişiklik yapmadan ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / Time Server Information
Configure LAN Interface
On this screen the Local Area Network information will be configured.
LAN IP Address 10.10.10.1
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.
Subnet Mask 24
>> Next

“Configure LAN Interface” alanında bir değişiklik yapmadan “Next” düğmesi ile ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / Set Admin WebGUI Password
Set Admin WebGUI Password
On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.
Admin Password Bir parola girin
Admin Password AGAIN Aynı parolayı tekrar girin
>> Next

“Set Admin WebGUI Password” sayfasında pfSense grafik kullanıcı ara yüzüne girişteki parolanızı değiştirmek için bir parola girip “Next” ile ilerleyin.

Wizard / pfSense Setup / Reload configuration
Reload configuration
Click ‘Reload’ to reload pfSense with new changes.
>> Reload

“Reload configuration” sayfasında yapılan değişiklikleri kabul etmek için “Reload” düğmesine tıklayın.

Wizard / pfSense Setup / Wizard completed.
Wizard completed.
Congratulations! pfSense is now configured.
Please consider contributing back to the project!
Click here to purchase services offered by the pfSense team and find other ways to contribute.
Click here to continue on to pfSense webConfigurator.

“Wizard completed.” sayfasında “Click here to continue on to pfSense webConfigurator” başlığına tıklayarak pfSesnse sisteminizin yönetici sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.